طراحی و پیاده سازی دیتا سنتر

مراکز داده را با توجه به اندازه و کارکرد به دسته‌های زیر تقسیم می‌کنیم:

شبکه‌های سازمانی، تجاری یا دانشگاهی (Campus)
شبکه‌های خصوصی WAN
فراهم کننده‌های سرویس (SP)
مراکز داده اینترنتی (IDC)
مراکز داده فراسازمانی (Extranet)
مراکز داده محلی (Intranet)
طراحی و پیاده ­سازی مراکز داده امن (Secure Data Center)

طراحی، پیاده­سازی و استاندارد سازی اتاق­ های سرور

ساختار شبکه کامپیوتری اتاق سرور

آماده سازی اتاق سرور جهت ارتباطات شبکه ای سرورها با ایستگاه های مختلف شبکه از جمله کارهای پایه ای در اتاق سرور می باشد.
درواقع کلیه کارها و هزینه هایی که در اتاق سرور انجام می شود هدفش استفاده منطقی و مطمئن از تجهیزات اتاق سرور می باشد.
در زیر دو ساختار فیزیکی منطقی شبکه آمده است .
مرکز اطلاعات و پردازش روی شبکه سرورها هستند لذا ارتباط مناسب این سرورها با مجموعه شبکه امری اجتناب ناپذیر است.

پیاده سازی مدل سه لایه:

کابل کشی و پیش بینی مسیرهای داخل اتاق سرور باید به گونه ای باشد تا بتوان پیاده سازی مدل سه لایه شبکه را عملیاتی ساخت از این لحاظ داشتن نقشه منطقی و فیزیکی سوئیچ های مختلف شبکه باید پیش از اجرای مسیرگذاری در دستور کار قرار گیرد.

کابل کشی استاندارد

رعایت اصول کابل کشی ساخت یافته و همچنین درنظر داشتن خم ها و زوایای مختلف در کابل کشی اتاق سرور باید در نظر گرفته شود.

ثابت کردن رک ها:

به دلیل جلوگیری از واژگون شدن رک ها در هنگام زلزله ، رک ها باید به کف وصل و مهار شوند. پیش از اجرای کف و ایجاد کانال های مختلف باید محل استقرار رک ها تعیین شده و بست ها و Holder های نگهدارنده در آن تعبیه شود لذا دانستن نوع و مدل رک ها ، اندازه آن ها ، موقعیت مکانی نسبت به یکدیگر باید تعیین شوند.

مجتمع فنی مهد پردا پژوهان

جهت مشاوره درطراحی، برآورد و خرید تجهیزات مورد نیاز اتاق سرور،پیاده سازی و راه اندازی دیتاسنتر با ما تماس بگیرید.

ساختار منطقی شبکه:

ساختار منطقی و نرم افزاری سرورها امکان استفاده مطمئن از اطلاعات روی سرورها را مهیا می سازد لذا اتخاذ استراتژی مناسب ارتباط سرورها با یکدیگر و همچنین ارتباط ایستگاه های کاری با آن ها باید پس از نصب فیزیکی اتاق سرور انجام شود.

در زیر به برخی از تنظیمات منطقی و نرم افزاری اشاره شده است:

دامین کنترلر و سرویس های شبکه نظیر DHCP ، DNS و …

VLAN و تقسیم سوئیچی

ایجاد Access List روی سوئیج های شبکه

ایجاد Routing و Gatewayشبکه

طراحی و جانمایی اتاق سرور ویا مراکز داده

قبل از شروع به راه اندازی اتاق سرور باید نقشه اتاق با در نظر گرفتن استاندارد ها، جانمایی محل رکها  و سایر تجهیزات، محل عبور کابلها، فضای کافی برای تردد و مدیریت مجموعه بطور کامل و صحیح طراحی شود تا از دوباره کاری و اجرا اشتباه جلوگیری شود.

–  طراحی و اجرای الگوریتم­ های پشتیبان ­گیری،Load Balancing – Redundancy
–  ایمن سازی و ارائه ملاحظات پدافند غیرعامل و امنیت اطلاعات در خصوص مراکز داده
–  طراحی و پیاده­ سازی Could Site ، Hot Site و Backup Site

–  طراحی و پیاده­ سازی زیرساخت مراکز داده (Physical Layer) شامل:

  • سیستم اعلان و اطفاء حریق
  • سیستم کنترل دسترسی
  • سیستم نظارت تصویری
  • سیستم روشنایی
  • سقف و کف کاذب
  • دیوار پوش
  • و..